Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Teknologi- og kostnadsutvikling : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
Ansvar:forfatter: Multiconsult
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:1 b. (flere pag.) - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0839-9 / 1501-2832
Klassenummer:621.548:657.47.001(261.2)
Serie:NVE Rapport ; 2012:50
Emneord:Fornybare energikilder / Kostnadsanalyser / Offshorevirksomhet / Teknologisk utvikling / Vindkraft
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
En av 13 delrapporter til Havvind-utredningen
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: This report provides an overview of latest trends and outlook for offshore wind in general and specifically assesses the 15 designated zones for offshore wind power development in Norway
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_50.pdf