Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Års- og regnskapsoversikt for Vassdragsteknisk seksjon 1996
Ansvar:saksbehandler: Øyvind A. Høydal
Forfatter:Høydal, Øyvind Armand
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1997
Omfang:15 s. + 4 vedlegg - tab.
Klassenummer:657:627.8
Serie:NVE Rapport ; 1997:23
Emneord:Regnskapsoversikt / Vassdragsanlegg / Årsrapporter
Geografiske emneord:Norge
Note:Fysisk eksemplar består av to deler
Innhold:Sammendrag: Rapporten viser medgått beløp for de enkelte anlegg. Anleggene er dels utført av resultatenhetene, dels av innleide entreprenører. Anleggsdriften er ledet fra regionkontorene og det er brukt ca. 41 millioner kroner av egne midler på postene 30 og 3 1. På post 33 er det brukt ca 70 mill kroner. I tillegg kommer tilskudd fra andre.Det var pr 01.01.1996 omlag 150 anlegg som ikke er satt i gang. Kommentarer: Rapporten kom seint i gang, og det har ikke vært lett å få tall fra regionene sorn kan fylle ut tabeller brukt i tidligere årsrapporter. Under arbeidet har det kommet fram at det har vært feil i rapportgeneratoren i ReportSmith for enkelte rapporter som kan ha gitt feil i tidligere årsrapporter. Tabeller fra tidligere årsrapporter sorn inneholder feil eller tabeller det ikke har vært mulig å skaffe nye data for er i denne årsrapporten utelatt. Rapporter og praksis på oppdatering i INNGRI gjør at disse ikke uten videre er gode for bruk i årsrapporten. Regnskapsrapportene fra regionkontorene viser at de
t har vært aktivitet på langt flere anlegg enn det som i enkelte tilfeller er oppgitt fra regionene. Denne rapporten bør derfor revurderes og ses i sammenheng med de andre rapporteringsrutinene fra regionene.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVEBind 1556(05)
Ex 2TilgjengeligNVEbiblBind 2556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1997/rapport1997_23.pdf