Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Stjørdalselva : Erosjon, stabilitet og sikring
Ansvar:Edward Witczak; Mads Johnsen
Forfatter:Witczak, Edward / Johnsen, Mads
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:327 s. + 238 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0630-2 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2007:12
Emneord:Erosjon / Flom / Sikringstiltak
Geografiske emneord:Stjørdalselva
Note:Revisjon av NVEs tilstandsrapport (2002:5) på oppdrag fra NTE, i to deler
Innhold:Den oppdaterte rapporten 2007 beskriver erosjonsforholdene i Stjørdalselva og
foreslår sikringstiltak på strekninger slik det ble vurdert i 2002 og 2007 (revisjon).
Den aktuelle strekningen går fra Nustadfossen ved Meråker sentrum og ned til
utløpet av Stjørdalselva i Trondheimsfjorden, en strekning på ca 45 km.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteketDel 1556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteketDel 2556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2007/rapport2007_12a.pdf
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2007/rapport2007_12b.pdf