Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:NVEs tilsyn i 2007 : tilsyn - kontroll og læring
Ansvar:redaktør: Halvor Kr. Halvorsen ; forfattere: Halvor Kr. Halvorsen ... [et al.]
Forfatter:Halvorsen, Halvor Kristian
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2008
Omfang:36 s. - fig.
ISBN/ISSN:978-82-410-0659-3 / 1501-2832
Klassenummer:351.79+351.824.11(481)
Serie:NVE Rapport ; 2008:3
Emneord:Norges vassdrags- og energidirektorat / Tilsyn
Geografiske emneord:Norge
Note:Omslagstittel: Tilsynsrapport for 2007
Forfattere: Halvor Kr. Halvorsen, Birger Bergesen, Nils Martin Espegren, Torunn
Høstad, Torfinn Jonassen, Gunn Oland, Lars Grøttå, Jon Arne Eie og Arthur Gjengstø
Innhold:Sammendrag: Rapporten gir en oversikt over NVEs tilsynsaktiviteter i 2007. Med
tilsyn menes den konkrete kontrollen med etterlevelsen av regelverket og reaksjoner
ved avvik. Tilsyn utføres i hovedsak som revisjon og inspeksjon, men andre metoder
benyttes også. Rapporten gir en oversikt over dokumenterte avvik innenfor NVEs
ansvarsområder. Avvik følges opp med varsel eller vedtak om å ta i bruk reaksjon.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2008/rapport2008_03.pdf