Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Uncertainty of discharge measurement methods: a literature review : Litteraturgjennomgang av metoder for beregning av usikkerhet i vannføringsmålinger
Ansvar:forfatter: Alexandre Christophe Hauet
Forfatter:Hauet, Alexandre Christophe
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:34 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2048-3 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2020:27
Emneord:Beregninger / Vannføringsmåling
Geografiske emneord:Norge
Note:Sammendrag og forord på norsk.
Har bibliografi.
Publikasjonen foreligger kun elektronisk.
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten går gjennom eksisterende rammeverk og metoder for beregning av usikkerhet i vannføringsmålinger der vannføringen er målt med flygel, salt og ADCP. Konklusjoner:
Flygel: Usikkerhetsberegningen i ISO 748 er utdatert, men det finnes oppdaterte og alternative varianter: Q +, Fleure og IVE som alle blir beskrevet og diskutert. Rapporten anbefaler Fleure som den beste metoden, selv om den også har svakheter.
Salt: Rapporten går gjennom rammeverkene for beregning av usikkerhet som finnes og konkluderer med at de som finnes ikke et oppdaterte og fullstendige. Se også Uncertainty of salt discharge measurement - The SUNY Framework (Rapport 29/2020, ISBN: 978-82-410-2050-6) hvor et nytt rammeverk blir utviklet.
ADCP: Den beste metoden pr august 2020 er Oursin, men den eneste operasjonelle metoden som finnes er usikkerhetsberegningen i QRev. Qrevs usikkerhetsberegning stemmer godt overens med den ikke-operative metoden Oursin. Det jobbes pr. august 2020 med å få Oursin impementert i Qrev
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_27.pdf