Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kartlegging av grunnvannsressurser 1 : base flow index
Ansvar:Panagiotis Dimakis
Forfatter:Dimakis, Panagiotis
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2008
Omfang:iv, 103 s. - ill., diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0658-6 / 1501-2832
Klassenummer:556.3:681.3.06 / 556.3.08
Serie:NVE Rapport ; 2008:2
Emneord:Base Flow Index / Basenew / Grunnvannsundersøkelser / Hydrologiske metoder / Vannføringsserier
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: ”Base Flow Index” (BFI) er en indeks som beskriver andelen av
vannføringen i et vassdrag som kommer fra grunnvannsmagasiner. Den kan
beregnes ved å bruke en hydrogramsepareringsmetode på en vannføringsserie for
å produsere en redusert eller minimums vannføringsserie. Basenew er et C-program
som ble utviklet for å foreta en BFIanalyse automatisk på flere vannføringsserier
etter hverandre. Rapporten beskriver alle de korreksjonene som Basenew utfører
på vannføringsseriene for å klargjøre dem for en BFI-analyse. Resultatfilene og
plottene som Basenew produserer for hver analysert vannføringsserie er beskrevet
i detalj. Programmets funksjonalitet er demonstrert ved å foreta en analyse av alle
vannføringsstasjoner i Skienvassdraget.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2008/rapport2008_02.pdf