Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Glasiologiske undersøkelser i Norge 1996 og 1997
Ansvar:Bjarne Kjøllmoen (red.)
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:134 s. - ill., tab.
ISBN/ISSN:82-410-0344-7
Klassenummer:551.32
Serie:NVE Rapport ; 1998:20
Emneord:Glasiologi / Massebalanse
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Resultatene fra NVEs glasiologiske undersøkelser i 1996 og 1997 er samlet i denne rapporten. Hoveddelen av rapporten omhandler massebalanseundersøkelser. I 1996 ble vinterbalansen svært liten på alle breene i Sør-Norge. Sommerbalansen ble generelt noe over det normale og alle de målte breene i landsdelen fikk et betydelig masseunderskudd. I Nord-Norge var situasjonen mer som normalt. I 1997 ble vinterbalansen stor over hele landet med unntak av Øst-Jotunheimen. Sommerbalansen ble også stor over hele landet, og spesielt var avsmeltningen stor på breene i Jotunheimen. Resultatet ble underskudd på de aller fleste breene. Resultatet av frontmålinger i 1996 og 1997 er presentert for 18 breer. Resultatet av overflate- og volumendringer er presentert for 2 breer. Et sammendrag av 4 oppdragsrapporter er også med i denne rapporten. Som vedlegg i slutten av rapportene er det satt opp en fullstendig oversikt over alle massebalansemålinger som er utført på norske breer.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVERV556(05)
Vurdering: