Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Mulige effekter av havnivåstigning og stormflo på norsk energiforsyning : en kartlegging av status
Ansvar:redaktør: Liv Arntzen Løchen, Skule Nilsen ; forfattere: Liv Arntzen Løchen ... [et al.]
Forfatter:Løchen, Liv Arntzen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:60 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2015:3
Emneord:Energiforsyningen / Havnivå / Klimaendringer / Sårbarhetsanalyser
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Turid Bakken Pedersen, Jan Sørensen, Ivar Peereboom, Camilla Meidell Roald, Martin Windju, Astrid Gillund, Birgitte Ramm, Kjell Thorsen, Ingvild Vaggen Malvik, Liv Arntzen Løchen og Skule Nilsen
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Energiforsyningens anlegg bygges for fremtiden. Enkelte anlegg
kan ha forventet leve- og driftstid som strekker seg flere tiår fram i tid, og anleggene skal være i driftssikker stand gjennom hele sin tekniske levetid. Dette innebærer at man må ta hensyn til alle endringer som klimaet direkte og indirekte vil kunne påføre
anleggene. IPPC-rapporten fra 2014 viser at det globale havnivået vil fortsette å stige i det 21 århundre, og forskning viser at havnivåstigning også kan bli en utfordring langs store deler av norskekysten. Dette prosjektet har hatt som formål å kartlegge hvilke konsekvenser havnivåstigning og stormflo vil kunne ha for den norske energibransjen
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_03.pdf