Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Skredet ved Ask 30.12.2020: NVEs bidrag i saker om arealbruk og andre tiltak i Gjerdrum kommune : rapport fra intern arbeidsgruppe
Ansvar:redaktør: Anne Rogstad ; forfatter: Anne Rogstad ... [et al.]
Forfatter:Rogstad, Anne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2021
Omfang:160 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2100-8 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2021:2
Emneord:Arealplanlegging / Detaljkartlegging / Faregrad / Geoteknisk vurdering / Grunnundersøkelse / Innmeldingsløsning / Innsigelse / Kartlegging / Konsekvens- og risikoklassifisering / Kvikkleire / Kvikkleireskred / Kvikkleiresone / Oversiktskartlegging / Skredfarekartlegging
Geografiske emneord:Ask / Gjerdrum
Innhold:Sammendrag: Rapporten presenterer faktainformasjon om NVEs bidrag i saker om
arealbruk og andre tiltak i Gjerdrum kommune. Gjennomgangen er gjort
av en intern arbeidsgruppe i NVE.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_02.pdf