Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Beregning av energitilsig basert på HBV-modeller
Ansvar:forfatter: Erik Holmqvist
Forfatter:Holmqvist, Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:42 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0897-9 / 1501-2832
Klassenummer:556.16.06
Serie:NVE Rapport ; 2013:29
Emneord:HBV-modeller / Hydrologiske metoder / Tilsig / Vannbalanse
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten dokumenterer underlaget for prognoseverktøyet NVE
benytter i de ukentlige energitilsigsprognosene. Verktøyet er basert på HBV-modeller. Ved hjelp av omregningsfaktorer for den enkelte HBV-modell, som er bestemt av midlere produksjon beregnet i Samkjøringsmodellen, er de ulike vannbalanseparametrene (nedbør, fordampning, markvann, grunnvann, snø og
avrenning) regnet om i energienheter. Midlere nyttbart tilsig for det norske vannkraftsystemet er beregnet til ca. 130 TWh/ år for perioden 1981-2010
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_29.pdf