Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Vindkraft - produksjon i 2016
Ansvar:redaktør: Fredrik Arnesen ; forfatter: David Edward Weir
Forfatter:Weir, David Edward / red.: Arnesen, Fredrik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:1 b. (flere pag.) - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1563-2 / 1501-2832
Klassenummer:621.548.004"2016"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2017:12
Emneord:Kraftproduksjon / Vindkraft
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Dette er den årlige rapporten om vindkraftproduksjon i Norge.
Rapporten publiseres i første kvartal hvert år, med data for det foregående året.
Dataene er hentet inn fra Statnett, og produksjonsindeksene er beregnet av Kjeller Vindteknikk. Sammenstillingen er gjort i NVEs Energiavdeling
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_12.pdf