Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Havvind : strategisk konsekvensutredning
Ansvar:redaktør: Karen Nybakke ; forfattere: Karen Nybakke ... [et al.]
Forfatter:Nybakke, Karen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:404 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0836-8 / 1501-2832
Klassenummer:621.548.001(261.2)
Serie:NVE Rapport ; 2012:47
Emneord:Fornybare energikilder / Offshorevirksomhet / Vindkraft
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Katrine Stenshorne Berg, Marit Carlsen, Tale Eirum, Sissel Belgen Jakobsen, Nils Henrik Johnson, Sigrun Kavli Mindeberg, Karen Nybakke og Gudmund Synnevåg Sydness
Hovedrapport for Havvind-utredningen, som har 13 delrapporter i tillegg
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I denne strategiske konsekvensutredningen kartlegges arealbruksinteressene i de 15 utredningsområdene som er identifisert i rapporten ”Havvind – Forslag til utredningsområder” (NVE 2010). Det er gjennomført konsekvensvurderinger for nærings-, samfunns- og miljøinteresser i og rundt utredningsområdene, og områdenes teknisk-økonomiske egnethet er vurdert.
Konsekvensutredningene er gjort på et overordnet nivå, og det har vært NVEs mål å fremskaffe beslutningsrelevant kunnskap om utredningsområdene
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_47.pdf