Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester : oppsummering av høringsuttalelser til høringsforslag i NVE dokument 2015-11 og fastsettelse av endringer i forskrift 10. mars 2015 nr. 301 og forskrift 12. juni 2015 nr. 705
Ansvar:redaktør: Heidi Kvalvåg ; forfattere: Uy Tran, Jørund Krogsrud
Forfatter:Tran, Uy Ngoc / Krogsrud, Jørund / red.: Kvalvåg, Heidi
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:28 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1173-3 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:121
Emneord:Avregninger / Faktureringer / Kraftforbruk / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten oppsummerer og kommenterer innkomne
høringsuttalelser til tilleggshøring i NVE dokument 2015-11 om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating og uttak av kraft, herunder måling av netto produksjon. Rapporten konkluderer med fastsettelse av endringer i forskrift 10. mars
2015 nr. 301 som går ut på en liten justering av ordlyden og utsatt ikrafttredelse for § 3-4 om måling av netto produksjon. I tillegg vedtas ikrafttredelsesdato for forskriftsendringer knyttet til NBS
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_121.pdf