Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Skredfarekartlegging i utvalgte områder på Svalbard
Ansvar:redaktør: Maria Hannus / Multiconsult
Forfatter:red.: Hannus, Maria
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:[118] s. - ill. (noen kol.), diagr., fig., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1544-1 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004(481-5-922.1)
Serie:NVE Rapport ; 2016:91
Emneord:Jordskred / Kartlegging / Skredfare / Snøskred / Steinskred / Steinsprang
Geografiske emneord:Longyearbyen / Svalbard
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten presenterer resultatene fra faresonekartlegging av skred i utvalgte områder ved Longyearbyen på Svalbard. Arbeidet er utført av Multiconsult. I kartleggingen inngår utarbeidelse av faresonekart i henhold til kravene i byggteknisk forskrift (TEKlO), som viser faresoner for skred med nominell årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Sannsynlighetene gjelder skred som utgjør fare for tap av menneskeliv og skader på bygg. Skredtypene snø-, sørpe-, stein-, jord- og flomskred er kartlagt
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEBiblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_91.pdf