Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomtiltaksutvalget, delrapport 3.1. Ytterligere reguleringer i Glomma og Lågen
Ansvar:Marit Flood
Forfatter:Flood, Marit
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1996
Omfang:22 s. + vedlegg - ill.
Klassenummer:556.166
Serie:NVE Rapport ; 1996:28
Emneord:Flomdemping / Magasiner / Vassdragsreguleringer
Geografiske emneord:Glomma / Laagen
Innhold:Rapporten er utarbeidet på oppdrag av Flomtiltaksutvalget og bygger på arbeid fra Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) med innleide konsulenter: Grøner Trondheim as og Norsk Vandbygningskontor (NVK), samt på uttalelser innhentet fra fylkesmennene i de berørte fylkene.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Antall lån: 1
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1996/rapport1996_28.pdf