Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Workshop om sikkerhetsfilosofi : naturfareprosjektet : delprosjekt 6 kvikkleire
Ansvar:redaktør: Margareta Viklund ; forfattere: Trude Nyheim ... [et al.]
Forfatter:Nyheim, Trude / red.: Viklund, Margareta
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:[170] s. - ill. (neon kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1156-6 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3.001
Serie:NVE Rapport ; 2015:104
Emneord:Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Naturskader / Skredfare / Sprøbruddmaterialer
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Trude Nyheim, Stein-Are Strand og Einar Lyche, Frode Oset, Hanne Bratlie Ottesen og Kristian Aunaas
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Den 8. desember 2014 arrangerte delprosjekt kvikkleire en workshop om sikkerhetsfilosofi. Hvordan ta hensyn til sprøbruddoppførsel, avgrensning av område- og lokalstabilitet, hvordan angi tilstrekkelig sikkerhet mot områdeskred, bruk av effektivspenningsanalyser for beregning av områdestabilitet og hvordan grunnundersøkelser kan påvirke krav til sikkerheten mot områdeskred. Bruk av sannsynlighet ble gjentagende ganger tatt opp. Denne rapporten gir en oppsummering fra workshopen. Foredragene er samlet som vedlegg i rapporten
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_104.pdf