Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Grunnvannsundersøkelser på Otta : forenkling av grunnvannsmålinger : oppdragsrapport
Ansvar:Hervé Colleuille og Tor Simon Pedersen
Forfatter:Colleuille, Hervé / Pedersen, Tor Simon
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:16 s. + 2 vedlegg - ill.
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:556.3
Serie:NVE Rapport ; 1998:14
Emneord:Grunnvann / Regresjonsanalyser / Trendanalyser
Geografiske emneord:Sel (Otta)
Innhold:Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Glommens og Laagens Brukseierforening som ønsker å forenkle grunnvannsmålingene i nærheten av samløpet til Otta og Lågen. Kvalitetskontrollerte data fra observasjoner av vannstand og grunnvannstand i området Otta sentrum/samløpet Otta-Lågen for perioden 1983-96 er brukt. Statistisk analyse av datamaterialet som regresjonsanalyse og trendanalyse en anvendt som grunnlag for å avgjøre hvilke av de nåværende aktive målestasjonene som bør opprettholdes i framtiden.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1998/rapport1998_14.pdf