Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Informasjonsutveksling under øvelser og hendelser : naturfareprosjektet : delprosjekt 2 beredskap og krisehåndtering
Ansvar:redaktør: Bjørn H. Stuedal ; forfattere: Kari Øvrelid ... [et al.]
Forfatter:Øvrelid, Kari / red.: Stuedal, Bjørn H.
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:22 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1157-3 / 1501-2832
Klassenummer:351.78:659.2]:502.31(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:105
Emneord:Beredskap / Kommunikasjon / Krisehåndtering / Offentlige etater
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Kari Øvrelid, Hein Gabrielsen, Camilla Røhme, Trond Sandum, Olianne Eikenæs og Roger Steen
Innhold:Sammendrag: Rapporten omhandler evaluering av reelle hendelser samt et utvalg
større beredskaps- og kriseøvelser de siste fem årene, i tillegg til erfaringer fra en egen workshop arrangert av DP2 i Trondheim februar 2015 og en workshop i Molde 25. mai 2015 i forbindelse med beredskapsarbeidet rundt "Mannen" i Rauma
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_105.pdf