Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Nasjonal ramme for vindkraft : det folkerettslige vernet av samiske interesser i konsesjonsbehandlingen
Ansvar:redaktør: Anne Rogstad ; forfattere: Even Vegard Dalen, Amanda Villaruel
Forfatter:Dalen, Even Vegard / Villaruel, Amanda
Materialtype:Bok
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:30 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1839-8 / 1501-2832
Klassenummer:621.548:341.234(481)
Serie:NVE Rapport ; 2019:15
Emneord:Folkerett / Samer / Samiske interesser / Vindkraft / Vindkraftverk
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten er en del av NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft.
Rapporten beskriver det folkerettslige vernet av samiske interesser og
hvordan dette ivaretas i konsesjonsbehandlingen
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_15.pdf