Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Oppsummeringsrapport: høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet : oppsummering av høringsuttalelser
Ansvar:redaktør: Torfinn Jonassen ; forfattere: Velaug Amalie Mook
Forfatter:Mook, Velaug Amalie / red.: Jonassen, Torfinn
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:37 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1506-9 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Rapport ; 2016:53
Emneord:Forskrifter / Kraftomsetning / Nettvirksomhet / Tariffer / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: NVE beskriver og drøfter innkomne høringsinnspill om hvordan
nettselskapene i fremtiden kan utforme tariffene for uttak i distribusjonsnettet. Det er hensiktsmessig at tariffene i større grad gjenspeiler kostnadsstrukturen i nettet. NVE legger opp til å foreslå endringer i kontrollforskriften del V om tariffer
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_53.pdf