Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Status og prognoser for kraftsystemet 2014 : sammenstilling av data fra kraftsystemutredningene for regionalnettet fra 2014
Ansvar:redaktør: Synnøve Lill Paulen ; forfattere: Håkon Duus, Paul-Steven Ganer, Synnøve Lill Paulen
Forfatter:Paulen, Synnøve Lill / Duus, Håkon / Ganer, Paul-Steven
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:42 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1029-3 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1"2014"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:78
Emneord:Elektrisitetsforbruk / Elektrisitetsproduksjon / Kraftdistribusjon / Kraftforsyningen / Kraftsystemer / Regionalnett
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Gjennom kraftsystemutredningene (KSUene) beskrives status og mulige utviklingsbaner for kraftsystemet i Norge i 17 rapporter for regionalnettet og en rapport for sentralnettet. Denne rapporten sammenfatter sentrale data fra KSUene i følgende oversikter. • Diagrammer over historisk og prognosert utvikling i regional elektrisitetsbruk og elektrisitetsproduksjon • Diagrammer over historisk og prognosert utvikling i regional effektbruk og effektproduksjon • Kart over tilgjengelig nettkapasitet for tilknytning av ny produksjon i Norges kommuner • Planer for investeringer i regionalnettet • Oversikt over punkter uten N-1
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_78.pdf