Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Utprøving av erosjonssikringstiltak i Slemdalsbekken
Ansvar:Hallvard Berg
Forfatter:Berg, Hallvard
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1994
Omfang:20 s.+ vedl. - kart
Klassenummer:551.3.053
Serie:NVE Rapport ; 1994:17
Emneord:Erosjonssikring / Marin leire
Geografiske emneord:Slemdalsbekken
Note:Oppdragsrapport. Oppdragsgiver:Statens tilsynsinstitusjoner i landbruket (STIL). Akershus fylkeskommune
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1994/rapport1994_17.pdf