Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:En vegetasjonsøkologisk undersøkelse av fire rørgater på Vestlandet
Ansvar:redaktør: Jan Slapgård ; forfatter: Jørn-Frode Nordbakken og Knut Rydgren
Forfatter:Nordbakken, Jørn-Frode / Rydgren, Knut / red.: Slapgård, Jan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:33 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0648-7 / 1501-2832
Klassenummer:627.84:581(481-15)
Serie:NVE Rapport ; 2007:16
Emneord:Rørgater / Vegetasjonsendringer / Vegetasjonsetablering
Geografiske emneord:Vestlandet
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Nedgraving av rørgater i forbindelse med vannkraftutbygginger er
eksempler på tyngre fysiske naturinngrep. I noen tilfeller tilsås de nyetablerte
rørgatene med gressfrø, andre ganger blir de overlatt til naturlig revegetering. I
begge tilfeller vil vegetasjonens artssammensetning gjennomgå en langvarig
suksesjon i retning av den som kjennetegner de lokale omgivelser. Initiativet til
denne undersøkelsen kom fra NVE høsten 2005, da det ble uttrykt ønske om mer
kunnskap om vegetasjonsutvikling i rørgater på Vestlandet i forhold til alder (tid
siden ferdigstilt) og geografisk beliggenhet.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2007/rapport2007_16.pdf