Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Detektering av kvikkleire - sluttrapport : naturfareprosjektet : delprosjekt 6 kvikkleire
Ansvar:redaktør: Ingrid Havnen og Hanne Ottesen ; forfattere: Rolf Sandven ... [et al.]
Forfatter:Sandven, Rolf / red.: Havnen, Ingrid / red.: Ottesen, Hanne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:149 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1178-8 / 1501-2832
Klassenummer:351:624.131.54.001
Serie:NVE Rapport ; 2015:126
Emneord:Kvikkleireskred / Naturskader / Offentlige etater / Sonderingsmetoder
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Rolf Sandven, Alberto Montafia, Anders Samstad Gylland, Andreas Aspmo Pfaffhuber, Kristoffer Kåsin og Michel Long
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten oppsummerer arbeidet innen NIFS for detektering av
kvikkleire/ sprøbruddmaterialer. Det gis anbefalte strategier for bruk av
konvensjonelle geotekniske metoder (sonderingsmetoder, CPTU, vingeboring og prøvetaking med laboratorieundersøkelser) også kombinert med geoelektriske målinger på overflaten (ERT) og luftbårne målinger (AEM) samt resistivitetsmålinger utført nedhulls (R-CPTU) for detektering. Rapporten er støttet av NGF og gir grunnlag for en NGFveileder
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_126.pdf