Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Sedimenttransport i Sogna, Vikka og Risa ved Gardermoen hovedflyplass i 1994
Ansvar:Truls Erik Bønsnes, Jim Bogen
Forfatter:Bønsnes, Truls Erik / Bogen, Jim
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1995
Omfang:23 s. - fig.
Klassenummer:556.53
Serie:NVE Rapport ; 1995:12
Emneord:Bunntransport / Erosjon / Sedimenttransport
Geografiske emneord:Norge
Note:Oppdragsgiver: NOTEBY, OHAS
Innhold:Denne rapporten tar for seg sedimenttransporten i tilknytning til anlegg av ny hovedflyplass på Gardermoen. Målinger av sedimentkonsentrasjon, vannføring og beregnet transport i Sogna, Vikka og Risa blir presentert. I Risa er transportberegningene foretatt på grunnlag av ukesbaserte konsentrasjonsmålinger. Målte konsentrasjoner og beregnede transporttall ligger innenfor variasjonsbredden på tidligere års målinger. I Vikka og Sogna finner den største sedimenttransporten sted i forbindelse med vårflommen. Høye konsentrasjoner og stor vannføring i denne perioden bidrar til dette. Utover i sesongen inntreffer markerte transporttopper i forbindelse med nedbørflommer. I lavvannsperiodene er sedimentkonsentrasjonene hovedsakelig lave, noe som gir lav transport. Risa har også lav transport under vårflommen. Konsentrasjonene er imidlertid lave, så den totale transporten er liten. Høsten 1994 er det igangsatt et måleprogram for bunntransporten i Sogna. Materialet som foreligger er ikke tilstrekkelig stort til å
si noe bestemt om trender i bunntransportforholdene. Det synes ikke å være noen entydig sammenheng mellom vannføring og mengden bunntransportert materiale.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1995/rapport1995_12.pdf