Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Nesttun : flomsonekart
Ansvar:redaktør: Kjartan Orvedal ; vannlinje: Kjartan Orvedal ; kart: Camilla Meidell Roald
Forfatter:Orvedal, Kjartan / Roald, Camilla Meidell
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:50 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0957-0 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.06(483.1)
Serie:NVE Rapport ; 2013:74
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Bergen kommune / Nesttunvassdraget
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for Nesttunvassdraget, fra Hopsdammen til Grimevatnet og Myrdalsvatnet. Denne rapporten kartlegger dagens tilstand i vassdraget og er basert på flom-, vannlinje- og flomsoneberegninger på den aktuelle strekningen. Beregnet effekt klimaendringene for 200-årsflom i år 2100, er 20 prosent økning i flomvannføringene i forhold til dagens situasjon
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_74.pdf