Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:EUs rammedirektiv for vann : karakterisering av vannområder i Nord-Norge : karakterisering av vannforekomster i Tanavassdraget - Reginenr. 234.Z
Ansvar:redaktør: Knut Aune Hoseth ; forfatter: Ingvill Osland og Gunnar Kristiansen
Forfatter:Osland, Ingvill / red.: Hoseth, Knut Aune / Kristiansen, Gunnar
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2004
Omfang:56, [17] s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:82-410-0507-5 / 15001-2840
Klassenummer:321.8:351.79 / 339.923:351.79 / 556.535.02(480+481)
Serie:NVE Rapport ; 2004:7
Emneord:EUs vanndirektiv / Grensevassdrag / Internasjonalt samarbeid / Vassdragsforvaltning
Geografiske emneord:Finland / Norge / Tanavassdraget
Note:Har bibliografi
Sammendrag: Under Norges innføring av vanndirektivet er Tanavassdraget et av ni
pilotprosjekter. Det er et viktig grensevassdrag, og binasjonal koordinering og
samarbeid har derfor vært sentralt i prosjektet. Den finske karakteriseringen skal
avsluttes innen utgangen av 2004, men det tyder på at det vil være enkelte
forskjeller vedrørende typifisering og klassifisering av forekomster. Dette bør
harmoniseres mellom landene, særlig for inngrepsvurderinger langs
grensestrekningen. Grensevassdragskommisjonen med endret mandat og
sammensetning bør fortsette som koordinerende organ for forvaltning av
vassdraget. Totalt er det avgrenset og typifisert 175 vannforekomster og
elvesystemene er overveiende aggregert til store forekomster. Tanavassdraget har
god status med lite forurensing og få fysiske inngrep som påvirker vassdragets
økologiske status. Belastninger i form av forurensning og inngrep finnes i utløpet av
enkelte sideelver samt langs tettstedene og jordbruksområdene i hovedvassdraget.
I alt 13 elvestrekninger er gitt status at-risk.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2004/rapport2004_07.pdf