Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Måling med bakkebasert radar (InSAR) av Stavbrekka, Skjåk kommune : naturfareprosjektet : delprosjekt 4 overvåkning og varsling
Ansvar:redaktør: Ingrid Skrede og Tore Humstad ; forfattere: Ingrid Skrede og Lene Kristensen
Forfatter:Skrede, Ingrid / Kristensen, Lene / red.: Humstad, Tore
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:20 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1202-0 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54:351.78(483.4)
Serie:NVE Rapport ; 2016:12
Emneord:Beredskapsplanlegging / Fjellskred / Radarmålinger / Varslingsrutiner
Geografiske emneord:Skjåk kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Våren 2015 utførte fjellskredseksjonen i NVE målingar med bakkebasert radar (InSAR) av Stavbrekka på Strynefjellet i Skjåk kommune. Føremålet var å undersøke om metoden er eigna til å måle bevegelsar i glideskred, og å finne ut om desse kan varslast. Denne rapporten dokumenterer arbeidet som er gjort, resultata og konklusjon etter utført forsøk
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_12.pdf