Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Smarte målere (AMS) : status og planer for installasjon per 1. halvår 2016
Ansvar:redaktør: Guro Grøtterud ; forfattere: Arne Venjum
Forfatter:Venjum, Arne / red.: Grøtterud, Guro
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:18 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1532-8 / 1501-2832
Klassenummer:621.31:[654:681.5(481)
Serie:NVE Rapport ; 2016:79
Emneord:Automatisering / Avregninger / Forbruksmønstre / Kommunikasjonsteknologi / Kraftforbruk
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten viser status og planer for innføring av AMS per 1. halvår 2016. 111 nettselskaper har rapportert om status og planer for gjennomføring av AMS. Disse selskapene representerer vel 2,9 mill. målepunkter. Disse tallene omfatter også de 34 selskaper med om lag 200 000 målepunkt som er gitt dispensasjon fra enkelte funksjonskrav til og med 2020. I motsetning til forrige rapportering hadde stort sett aJJe selskapene inngått avtaler med utstyrsleverandører og installatører før fastsatt frist for rapportering.
Sammenlignet med forrige rapportering i 2015 er det forholdvis små endringer mht.
planlagt installasjonsplan. Det er fremdeles stor spredning i anslått investeringskostnad per målepunkt mellom nettselskapene. Antall planlagt installerte AMS-målere per utgangen av 2016 er markert lavere i denne rapporteringen sammenlignet med 2015-rapporteringen
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_79.pdf