Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Grunnvannsobservasjoner fra Otta
Ansvar:Tor Simon Pedersen
Forfatter:Pedersen, Tor Simon
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1996
Omfang:5 s. + vedlegg - ill.
Klassenummer:556.3
Serie:NVE Rapport ; 1996:38
Emneord:Grunnvann / Temperatur / Vannstand
Geografiske emneord:Otta
Note:Oppdragsgiver: Glommen og Laagens Brukseierforening
Innhold:Observasjoner av vannstand, grunnvanstand og temperatur i området Otta sentrum/samløpet Otta-Lågen har vært gjort for Glommens og Laagens Brukseierforening fra 1964 fram til idag. Intensiteten av observasjonene har variert over tidsrommet og oppdragsgiver ønsker å motta en samlet datapresentasjon. Denne rapporten inneholder kvalitetskontrollerte data fra alle observasjoner gjort på Otta. Videre presenters en oversikt over målestasjonenes beliggenhet, måleseriens varighet mv. Dataene er presentert som diagrammer på papirkopier og digitalt på vedlagte disketter.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1996/rapport1996_38.pdf