Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Glaciological investigations in Norway in 2011-2015
Ansvar:editor: Bjarne Kjøllmoen ; authors: Bjarne Kjøllmoen ... [et al.]
Forfatter:Kjøllmoen, Bjarne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:171, x s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1541-0 / 1502-3540
Klassenummer:551.324.4"2011/2015"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2016:88
Emneord:Glasiologi / Isbreer / Massebalanse / Masseberegning
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Liss M. Andreassen, Hallgeir Elvehøy, Miriam Jackson, Bjarne Kjøllmoen og Rianne H. Giesen
Har bibliografi og sammendrag på norsk og engelsk.
Innhold:Sammendrag: Results of glaciological investigations performed at Norwegian glaciers
in 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigations. Results from investigations of glacier length changes are discussed in a separate chapter
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_88.pdf