Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Naturfareprosjektet : delprosjekt 7 - skred og flomsikring : studietur Sveits
Ansvar:forfattere: Gunne Håland og Audun Langelid
Forfatter:Håland, Gunne / Langelid, Audun
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:[89] s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1108-5 / 1501-2832
Klassenummer:556.166+624.131.54.004.4(494)
Serie:NVE Rapport ; 2015:61
Emneord:Flom / Sikringstiltak / Skred
Geografiske emneord:Sveits
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Formålet med studieturen var å utvikle vår kompetanse for bruk av ulike typer fanggjerder, som alpelandene bruker til skredsikring, med hovedvekt på vannrelaterte skred. Dette for å bringe ideer og metoder hjem til våre prosjekter og å bidra til naturfareprosjektet NIFS gjennom erfaringsutveksling. Ut i fra erfaringene vi har gjort på turen er det i rapporten satt opp noen punkter med anbefalinger til fagmiljøet i Statens vegvesen, NVE og Jernbaneverket som samarbeider om denne
problemstillingen gjennom naturfareprosjektet
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_61.pdf