Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Teknologiskifte i energiforsyningen : studie om muligheter og sårbarheter
Ansvar:forfatter: Janne Hagen
Forfatter:Hagen, Janne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:70 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1170-2 / 1501-2832
Klassenummer:621.311:681.3"71"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:118
Emneord:Kraftomsetning / Kraftoverføring / Teknologisk utvikling
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Kraftbransjen står overfor en betydelig digitalisering i forbindelse med
utrulling av AMS, bruk av skytjenester og lignende. IKT gir mulighet til mer effektiv styring og drift av kraftinfrastrukturen. Trenden kan derfor bli at IT blir en enda viktigere del av nettselskapenes tjenesteutvikling. Samtidig endres risikoen, særlig når ulike system integreres og alt koples til Internett. Denne rapporten er initiert av NVE som en del av et kontinuerlig arbeid med å revidere og oppdatere beredskapsforskriften
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_118.pdf