Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Analyse av energibruk i forretningsbygg : formålsdeling : trender og drivere
Ansvar:forfatter: Multiconsult AS, Analyse & Strategi og Entro AS
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:89 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0947-1 / 1501-2832
Klassenummer:330.567:620.9(481) / 725.2:620.9(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:1
Emneord:Analyser / Energibruk / Forretningsbygg
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten presenterer formålsdelt energibruk for byggtypene
kjøpesenter, matvarebutikker og andre enkeltstående butikker. I tillegg diskuteres drivere for energibruk i forretningsbygg. Her har man delt inn i drivere som påvirker arealutviklingen for forretningsbygg og drivere som påvirker spesifikk energibruk
(kWh/m2 pr år) i forretningsbygg
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_01.pdf