Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vinden som blåste i fjor : hvor sterk var Dagmar?
Ansvar:redaktør: Roger Steen ; forfatter: Kjeller vindteknikk AS v/Knut Harstveit et. al.
Forfatter:Harstveit, Knut / red.: Steen, Roger
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:[9], 26 s. - ill. (noen kol.), kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0829-0 / 1501-2832
Klassenummer:551.55"2011"(481) / 551.501.7"2011"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2012:41
Emneord:Uvær / Vindmålinger / Vindstyrker
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Ekstremværet Dagmar rammet Norge hardt 1. juledag og natt til 2. juledag 2011. I overkant av 1 million personer var uten strømforsyning i mer enn time grunnet uværet. Mange steder blåste det godt over orkan styrke, og det førte til et meget høyt antall feil på alle nivåer i nettet. Kraftforsyningen er bygd for å
motstå en og del naturkrefter. Derfor er det formålstjenlig å få kjennskap til hvor sterk vinden var og om dette er et uvær som er sjeldent eller vi må påregne skjer statistisk sett relativt ofte. Kjeller vindteknikk har i denne studien på oppdrag av NVE gjort beregninger på maksimale vindstyrker og kast på 10 utvalgte steder i Norge
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_41.pdf