Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Effect of storage time on sample quality : naturfareprosjektet : delprosjekt kvikkleire
Ansvar:utarbeidet av: Jean-Sebastien L'Heureux, Yunhee Kim
Forfatter:L'Heureux, Jean-Sebastien / Kim, Yunhee
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:40, [7] s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1020-0 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.37:553.61
Serie:NVE Rapport ; 2014:68
Emneord:Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Laboratorieundersøkelser / Lagringstider / Naturskader / Prøvetaking / Skredfare
Geografiske emneord:Rissa kommune
Note:Engelsk utgave av NVE Rapport 2014:67
Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten fokuserer på effekten av lagringstid på prøvekvalitet i sensitiv leire. Rapporten ble utarbeidet i forbindelse med etatsatsningsprosjektet "Naturfare, Infrastruktur, Flom og Skred" (NIFS), delprosjekt 6, som fokuserer på stabilitet i kvikkleireavsetninger. Den første delen av rapporten diskuterer de flerfoldige faktorene som leder til prøveforstyrrelser i sensitiv leire, etterfulgt av en grundig gjennomgang av tilgjengelig litteratur data og upublisert data fra NGI, som
dokumenterer effekten av lagringstid på jordparametere tolket fra laboratoriet
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_68.pdf