Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flommen i Rogaland og Agder desember 2015
Ansvar:forfattere: Erik Holmqvist
Forfatter:Holmqvist, Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:32 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1195-5 / 1501-2832
Klassenummer:556.166"2015"(481-14) / 556.166:351.78"2015"(481-14)
Serie:NVE Rapport ; 2016:5
Emneord:Flommer / Flomvarsling / Norges vassdrags- og energidirektorat / Skredvarsling / Vannføringer
Geografiske emneord:Rogaland / Vest-Agder
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Mye regn og noe snøsmelting 4.-7. desember 2015 førte til flom i flere
vassdrag spesielt i Rogaland og Vest-Agder. Ved 14 hydrologiske målestasjoner var vannføringen den høyeste siden målingene startet. To av stasjonene har observasjoner tilbake til 1890-tallet
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_05.pdf