Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart "Stallo"-boplassene : spor etter de første fjellsamer? 397.7(481.71) S
Storli, Inger / - Oslo : Novus forlag, 1994. - 142 s. (Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B: Skrifter : XC) - Språk: Norsk (bokmål)
Storli, Inger1994
AddCart Altadommen 347.24 N
Norges høyesterett / - Alta, 1982. - 218 s - Språk: Norsk (bokmål)
Norges høyesterett1982
AddCart Erstatning for tap av tamrein og bufé 087.7(481) N
Norge. Landbruksdepartementet / - Oslo : Universitetsforl., 1977. - 68 s. (Norges offentlige utredninger : 1977:13) - Språk: Norsk (bokmål)
Norge. Landbruksdepartementet1977
AddCart Forslag til endringer i reindriftloven : innstilling fra Reindriftslovutvalget oppnevt av Landbruksdepartementet 5.november 1998: avgitt 15.mars 2001 087.7(481) N
Oslo : Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning, 2001. - 218 s (Norges offentlige utredninger : NOU 2001:35) - Språk: Norsk (bokmål)
 2001
AddCart Kunnskapsstatus : effekter av vindparker på reindriften 620.91 VIND
Eftestøl, Sindre / - Oslo : UiO, 2004. - 37 s. - Språk: Norsk (bokmål)
Eftestøl, Sindre2004
AddCart Nasjonal ramme for vindkraft : temarapport om reindrift og annen samisk utmarksbrukNVEs utgivelser556(05)
Bjerkestrand, Erlend / - Oslo : NVE, 2018. [NVEs utgivelser]. - 56 s. (NVE Rapport : 2018:58) - Språk: Norsk (bokmål)
Bjerkestrand, Erlend2018
AddCart Norsk samepolitikk 1945-1990 : målsetting, virkemidler og resultater 39:323 Aa
Aarseth, Bjørn / - Oslo : Forlaget Vett & Viten as, 2006. - 622 S. (Norsk Folkemuseums samiske samlinger : bind XIX) - Språk: Norsk (bokmål)
Aarseth, Bjørn2006
AddCart Rapport fra Rein-prosjektet 636.294:621.315 R
Oslo : Norges forskningsråd, 2002. - 45 s. - Språk: Norsk (bokmål)
 2002
AddCart Reindrift : Samisk næring - samisk fremtid 39(=945.5) D
Dunfjeld, Ellen Marit Gaup / - Bodø, 1979. - 80 s. - Språk: Norsk (bokmål)
Dunfjeld, Ellen Marit Gaup1979
AddCart Reindrift 636.294 R
Bodø : Saltfjell-Svartisutvalget, 1976. - 27 bl., 1 fold. pl. - Språk: Norsk (bokmål)
 1976
Page 1 of 3 (21 items)Prev123Next