Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Carbon capture and storage at KårstøNVEs utgivelser556(05)
Svendsen, Pål Tore / - Oslo : NVE, 2007. [NVEs utgivelser]. - 82 s. (NVE Report : 2007:2) - Språk: Engelsk
Svendsen, Pål Tore2007
AddCart CO2-håndtering på Kårstø : fangst, transport, lagringNVEs utgivelser556(05)
Svendsen, Pål Tore / - Oslo : NVE, 2006. [NVEs utgivelser]. - 72 s. (NVE Rapport : 2006:13) - Språk: Norsk (bokmål)
Svendsen, Pål Tore2006
AddCart Dykket utslipp i resipient : utledning og fortynning av avløpsvann 628.3 P
Liseth, P. / - [Oslo], [1977]. - 51 s. (PRA-brukerrapport : 14) - Språk: Norsk (bokmål)
Liseth, P.[1977]
AddCart Et klimavennlig Norge 087.7(481) N
Norge. Lavutslippsutvalget / - Oslo : Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2006. - 139 s. (Norges Offentlige Utredninger : NOU 2006:18) - Språk: Norsk (bokmål)
Norge2006
AddCart Industrispildevand 628.31.034 Jø
Jørgensen, Sven Erik / - Lyngby : Polyteknisk forlag, 1971. - 304 s. - Språk: Dansk
Jørgensen, Sven Erik1971
AddCart Om lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) : Ot.prp. nr. 13 (2004-2005) 087.7(481) M
Miljøverndepartementet / - [Oslo] : Miljøverndepartementet, [2004]. - 106 s. (Odelstingsproposisjon : 2004-2005:13) - Språk: Norsk (bokmål)
Miljøverndepartementet[2004]