Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart A/L Flesberg elektrisitetsverk 1939-1999 621.311(482.9) S
Strysse, Ole K. / - Flesberg : A/L Flesberg elektrisitetsverk, 1999. - 120 s. - Språk: Norsk (bokmål)
Strysse, Ole K.1999
AddCart Aarsberetning for 1922 : for Nore kraftanleggs handelsforretning A/S og øvre anleggshandel A/S 621.311(482.9) No
Nore, 1923. - 12 s. - Språk: Norsk (bokmål)
 1923
AddCart Analyse av flomvannstander og tørrårstilsig i Tyrifjorden (012.E)NVEs utgivelser556(05)
Holmqvist, Erik / - Oslo : NVE, 2000. [NVEs utgivelser]. - 15 s. (NVE Oppdragsrapport : 2000:7) - Språk: Norsk (bokmål)
Holmqvist, Erik2000
AddCart Arkeologiske undersøkelser langs elv og vann : Gyrinosvatn, Hallingdal og Tokke-Vinje-vassdraget, Telemark : meddelelser om registreringer og utgravninger i forbindelse med vassdragsreguleringer 1959 903(282.248) M36a
Martens, Irmelin / - Oslo : Oldsaksamlingen, 1961. - 95 s., 25 pl. (Norske oldfunn : X) - Språk: Norsk (bokmål)
Martens, Irmelin1961
AddCart Beretning fra anlægsstyret for Vittingfos 621.311(482.9) B
Tønsberg : Tønsbergs aktietrykkeri, 1922. - 60 s. - Språk: Norsk (bokmål)
 1922
AddCart Beskrivelse av Numedalslaagen 621.311(482.9) B
Kristiania : NVE, 1911. - 289 s. (NVE Diverse : 1911) - Språk: Norsk (bokmål)
 1911
AddCart Botaniske inventeringer av vassdrag i Hemsedal 719 K
Eidissen, Bjørn / - Oslo : NVE, 1982. - 69 s. (Kontaktutvalget. Rapport : 1982:35) - Språk: Norsk (bokmål)
Eidissen, Bjørn1982
AddCart Buskerud 914.81"1957" N
Oslo : DNT, 1957. - 256 s. (Den norske turistforening. Årbok : 1957) - Språk: Norsk (bokmål)
 1957
AddCart Buskerud amt : jubilæumsskrift 1814-1914 914.829 B96
Drammen, 1914. - VI, 515 s., pl. - Språk: Norsk (bokmål)
 1914
AddCart Buskerud fylke : Vassdragsrapport : 043 Drammensvassdraget : Randselva : Bergfoss, Kistefoss, Askerudfoss, Viulfoss, Randsfjord vest 719(482.9)
[Samlet plan for vassdrag] / - u.å. - Språk: Norsk (bokmål)
 u.å.
Page 1 of 10 (92 items)Prev12345678910Next