Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Analyse av flomvannstander og tørrårstilsig i Tyrifjorden (012.E)
Ansvar:Erik Holmqvist
Forfatter:Holmqvist, Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2000
Omfang:15 s. - ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.06
Serie:NVE Oppdragsrapport ; 2000:7
Emneord:Flomberegning / Flomvannstander / Tørrårstilsig
Geografiske emneord:Buskerud / Tyrifjorden
Innhold:Flomvannstander med gjentaksintervall opp mot 200 årer beregnet for Tyrifjorden. Likeledes er det utført analyse av tilsiget til Tyrifjorden i tørre perioder. Lavvannføringer med varigheter fra 1 uke til 365 døgn og gjentaksintervall opp mot 200 år er beregnet...Analysene er i hovedsak basert på data etter 1973.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/oppdragsrapport/2000/oppdragsrapport2000_07.pdf