Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vanntemperatur- og isforhold i Stjørdalselva : virkninger av Meråkerutbyggingen
Ansvar:Randi Pytte Asvall
Forfatter:Asvall, Randi Pytte
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2001
Omfang:58 s. - fig.
Klassenummer:556.526
Serie:NVE Oppdragsrapport ; 2001:6
Emneord:Isforhold / Vanntemperatur
Geografiske emneord:Stjørdalselva
Innhold:Rapporten inneholder resultater av vanntemperatur- og isundersøkelser i stjørdalsvassdraget. Resultater fra perioden før og etter idriftsettelse av Meråker kraftstasjon er sammenlignet.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/oppdragsrapport/2001/oppdragsrapport2001_06.pdf