Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Grunnvannsundersøkelser i Øvre Eidfjord
Ansvar:Eivind Berg
Forfatter:Berg, Eivind
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1978
Omfang:52 s. - ill.
Serie:NVE Oppdragsrapport ; 1978:1
Emneord:Grunnvann / Konsekvensutredning / Vannkraftutbygging
Geografiske emneord:Simadal / Øvre Eidfjord
Note:Oppdragsgiver: Statkraftverkene
Innhold:Grunnvannsundersøkelsene i Øvre Eidfjord viser at vannføringen i Bjoreio og Veig
bestemmer grunnvannets nivå i området. Grunnvannstanden varierer meget ens-
artet på området og viser at det er et sammengende grunnvannsmagasin med
innstrømning fra Bjoreio og Veig. På nedre del av området er grunnvannets hoved-
strømretning rettet mot Eidfjordvatn og er parallell med Bjoreio og Veig.

Reguleringen av Bjoreio i forbindelse med Eidfjordutbygningen vil i middel for året
senke grunnvannets nivå ca 40-90 cm. En regulering av Veig vil medføre senket
grunnvannstand for områdene langs denne elven på ca 90-125 cm i middel for
året. Grunnvannsundersøkelsene vil fortsette en tid etter reguleringen av Bjoreio
er gjennomført.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/oppdragsrapport/1978/oppdragsrapport1978_01.pdf