Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Beregning av dimensjonerende flom i Arendalsvassdraget
Ansvar:Lars-Evan Pettersson
Forfatter:Pettersson, Lars-Evan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1983
Omfang:103 s. + kart - ill., diagr., kart
ISBN/ISSN:82-554-0377-9
Serie:NVE Oppdragsrapport ; 1983:5
Emneord:Flom / Hydrologiske undersøkelser
Geografiske emneord:Arendalsvassdraget
Note:Dimensjonerende avløpsflom og dimensjonerende flomvannstand er beregnet
for 22 punkter i Arendalsvassdraget. Ved beregningen er retningslinjenene i
"Forskrift for dammer" fulgt.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/oppdragsrapport/1983/oppdragsrapport1983_05.pdf