Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Hydrologiske simuleringer med meteorologiske prognoser : sluttrapport
Ansvar:Hans-Christian Udnæs
Forfatter:Udnæs, Hans-Christian
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2002
Omfang:20 s. - fig.(noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.06
Serie:NVE Oppdragsrapport ; 2002:1
Emneord:HBV-modellen / Hydrologi / Meteorologi / Prognoser / Simuleringer
Note:Oppdragsgiver: SINTEF Energy Research
Serien fortsetter som "NVE oppdragsrapport A" ( NB som også har nr 1 i 2002)
Innhold:Sammendrag: Meterologiske prognosedata og observasjoner er benyttet i
hydrologiske simuleringe med HBV modellen for å finne ut i hvilken grad
prognosedata kan erstatte observerte data
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/oppdragsrapport/2002/oppdragsrapport2002_01.pdf