Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Lysimetergrop II Moreppen : beskrivelse av felt og installasjoner
Ansvar:T. S. Pedersen ... [et al.]
Forfatter:Pedersen, Tor Simon / Gillebo, Even / Alfnes, Eli / Søvik, Anne Kristine / Aagaard, Per
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2000
Omfang:65 s. - fig.
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:556.3
Serie:NVE Oppdragsrapport ; 2000:3
Emneord:Grunnvann / Hydrogeologi
Geografiske emneord:Gardermoen
Innhold:Denne rapporten omhandler forarbeidet og etablereingen av en lysimetergrop på forsøksfeltet Moreppen 1. Forsøksfeltet ble brukt til å kartlegge vannbevegelse og nedbrytning av hydrokarboner i et heterogent jordsmonn under umettede forhold. Instrumenteringen av feltet skulle sørge for kontroll med graden av oppfukting. Bakgrunnen for plasseringen av feltet og de undersøkelsene som ble foretatt i forkant blir gjennomgått. Installasjonen av de forskjellige instrumentene i tilknytning til lysimetergropa, samt hvordan disse er konstruert og hvordan de virker blir gjennomgått. Til slutt i rapporten er det et kortsammendrag av de forsøkene som ble gjort der. Disse vil bli mer detaljert gjennomgått i en egen rapport fra NVE. I tillegg til åvære en dokumentasjon av det arbeidet som ble gjort, er rapportens hensikt å kunne være et hjelpemiddel for framtidig aktivitet i lysimetergropa og andre som ønsker å konstruere et lignende forsøksfelt
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/oppdragsrapport/2000/oppdragsrapport2000_03.pdf