Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:1995-flommens volum, stigningstid og varighet i Gudbrandsdalslågen : hovedfagsoppgave i hydrologi ved Geografisk institutt,Universitetet i Oslo. Våren 1998
Ansvar:Jan Ove Søderholm
Forfatter:Søderholm, Jan Ove / Eikenæs, Olianne / Njøs, Arnor / Faugli, Per Einar / Norvik, Erling
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556.166
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:153 s.
Klassenummer:556.166
Serie:Hydra notat ; 1998:9
Emneord:Flom / Flomskade / Flomvern
Geografiske emneord:Gudbrandsdalslågen / Norge
Note:Hydra er et forskningsprogram om flom initiert av NVE i 1995. Programmet har en tidsramme på 3 år, med avslutning i april 2000. Hydra har 7 faglige undergrupper, enkelte med egen notat- og rapportserie: (D) Databaser og GIS; (N) Naturgrunnlag og arealbruk, (T) Tettsteder; (F) Flomdemping, flomvern og flomhandtering;(R) Skaderisikoanalyse; (Mi) Miljøvirkninger av flom og flomforebyggende tiltak; (Mo) Modellarbeid.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556.166
Ex2TilgjengeligNVENVE556.166
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hydra/notat/1998/hydranotat1998_09.pdf