Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Dybde og kompliserte bunnforhold gjør havvind i Norge dyrere enn i Europa
Ansvar:Ann Myhrer Østenby
Forfatter:Østenby, Ann Myhrer
Materialtype:NVEs utgivelser
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Serie:NVE Faktaark ; 2019:15
Emneord:Kraftproduksjon / Vindkraft
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/faktaark/2019/faktaark2019_15.pdf