Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Synoptisk vannbalanseovervåking for definisjon av flomrisiko
Ansvar:Dan Lundquist
Forfatter:Lundquist, Dan
Signatur:556.166 L
Utgitt:Oslo : NVE, 1993
Omfang:flere pag. - ill.
Serie:BBV-rapport
Emneord:flomvarsling / metoder / prognoser / risiko
Geografiske emneord:Norge
Note:Oppdragsrapport for NTNFs FoU-program "Bedre Bruk av Vannressursene"
NTNF-nr: MK32.24396
Innhold:Gjennom prosjektet er det utviklet en metode for overvåking av flomrisiko på nasjonalt nivå. Prosjektet har omfattet studier av eksisterende rutiner for dette formål i Sverige, opplegg for innsamling og presentasjon av nødvendige data, programmering og tilpasning av nedbør-avløpsmodeller for et utvalg av meteorologiske stasjoner. Programsystemet er operativt i dag.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEBiblioteket
Vurdering: