Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Begrensninger av CO2- utslipp og etterspørsel etter norsk naturgass : SAF prosjekt 301: "Statoilstipendet"
Ansvar:av Sverre Kverndokk
Forfatter:Kverndokk, Sverre
Signatur:502.3:551.58 K
Utgitt:Oslo : Senter for anvendt forskning, 1990
Omfang:14 bl.
ISBN/ISSN:0800-6253
Klassenummer:502.3:551.58
Serie:Senter for anvendt forskning. Arbeidsnotat ; nr. 20/1990
Emneord:Drivhuseffekten / Klimaendringer / Klimagasser / Klimatologi / Luftforurensning / Miljøvern / Naturressurser
Innhold:Har sammendrag: Mye tyder på at en fortsatt økning i verdens utslipp av CO2 vil føre til dramatiske globale klimaendringer i løpet av de neste 50 år. Dette miljøproblemet kan bare bli redusert gjennom internasjonale avtaler om reduserte utslipp av CO2. Da forbruk av fossile brensler som kull, olje og gass er de viktigste kildene til utslipp av CO2, vil slike avtaler legge en begrensning på bruken av disse. Sammensetningen av bruken av fossile brensler har også betydning for den globale oppvarming: CO2 utslippene pr. enhet energi fra brenning av olje og kull er henholdsvis ca. 40% og 70% høyere enn fra brenning av gass.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE502.3:551.58 K
Vurdering: